இரத்தசேதமின்றி, வலியின்றி பித்தப்பைக்கு லேப்ரோஸ்கோப்பி சிகிச்சை!

By Hande Hospitals

White Scribbled Underline
Gray Frame Corner

தழும்பின்றி, ரத்தமின்றி, வலியின்றி, விரைவில் வீடு திரும்பலாம் என்பது லேப்ரோஸ்கோப்பி அறுவை சிகிச்சையின் மிகப்பெரிய அனுகூலமாகும்!  ஆம். இப்போதெல்லாம் இரத்தசேதமின்றி, வலியின்றி, கண்ணுக்கே புலப்படாத அளவு உடலில் சிறிய கீறல் போட்டு பலவகையான ஆபரேஷன்களை முடித்து விடுகின்றனர் மருத்துவர்கள். இதற்குப் பேருதவி புரிகிறது லேப்ரோஸ்கோப்பி (Laparoscopy) தொழில்நுட்பம். 

பித்தப்பைக்கு லேப்ரோஸ்கோப்பி சிகிச்சை 

01.

லேப்ரோஸ்கோப்பிக் சர்ஜரியில், முதலில் கார்பன்-டை-ஆக்சைடு (carbon dioxide) கொண்டு வயிற்றுப் பகுதி (abdominal cavity) நிரப்பப்படுகிறது.  பின்னர் சிறியதொலைநோக்கு கருவி (Telescope) ஒன்றைத் தொப்புள் குழி வழியாக வயிற்றுப் பகுதிக்குள் நுழைக்கின்றனர்

02.

லேப்ரோஸ்கோப்பிக் சர்ஜரி 

கோலிசிஸ்டெக்டமி எப்போது தேவைப்படும்?

03.

1. பித்தப் பையில் கல்       தோன்றினால் 2. பித்த நீர் செல்லும் பாதையில்       கல் அடைப்பு ஏற்பட்டால் 3. பித்தப்பை வீக்கம் 4. பித்தப்பையில் கட்டிகள் 5. பித்தப்பையில் சீழ் பிடித்தால்

1. வலியுடன் கூடிய தழும்பு       ஏற்படாமல் தவிர்க்க முடிகிறது. 2. சாதாரண அறுவை       சிகிச்சையில், மூன்று நாள்கள்     வரை நோயாளி நிமிர்ந்த      வண்ணமே இருக்க வேண்டும்.      இது லேப்ரோஸ்கோப்பி      முறையில் தவிர்க்கப்படுகிறது. 3. அறுவை சிகிச்சை  செய்யப்பட்ட      இடத்தின் தோற்றத்தில்        மாறுபாடுகள் இருப்பதில்லை. 4. சாதாரண அறுவை  சிகிச்சைக்கும்      லேப்ரோஸ்கோப்பி சிகிச்சைக்கும்      கிட்டத்தட்ட ஒரே கட்டணம்தான்.

லேப்ரோஸ்கோப்பிக் கோலிசிஸ்டெக்டமி-யின் பயன்கள் என்ன?

04.

சில நேரங்களில் முற்பாதி அறுவை சிகிச்சை லேப்ரோஸ்கோப்பி மூலமும், பிற்பாதி திறந்தநிலை அறுவை சிகிச்சை (Open surgery) மூலமும் செய்யப்படுகிறது. நோயாளிகள் இதுகுறித்து தெளிவு பெற வேண்டியது அவசியமாகும். 

அனைத்து அறுவை சிகிச்சைகளையும் லேப்ரோஸ்கோப்பி முறையில் செய்ய முடியுமா?

05.

பித்தப்பையை அகற்ற ‘லேப்ரோஸ்கோப்பிக் கோலிசிஸ்டெக்டமி’, அப்பெண்டிக்ஸை அகற்ற ‘லேப்ரோஸ்கோப்பிக் அப்பென்டக்டமி (Laparoscopic Appendectomy)’, ஒட்டிக்கொள்ளும் குடல் பகுதிகளைச் சரி செய்ய ‘லேப்ரோஸ்கோப்பிக் அதெஸியோலைசிஸ் (Laparoscopic Adhesiolysis)’. 

ஹண்டே மருத்துவமனை’யின் நவீன  லேப்ரோஸ்கோப்பி சிகிச்சைகள் 

06.

handehospitals.org handehospital@yahoo.com

For Appointment:

+91 9841011390 (Hande Hospital) +91 9962522667 (Medical Centre)