இரத்தசேதமின்றி, வலியின்றி பித்தப்பைக்கு லேப்ரோஸ்கோப்பி சிகிச்சை!

பித்தப்பைக்கு லேப்ரோஸ்கோப்பி சிகிச்சை

பித்தப்பைக்கு லேப்ரோஸ்கோப்பி சிகிச்சை!( Laparoscopic treatment for gallbladder!) தழும்பின்றி, ரத்தமின்றி, வலியின்றி, விரைவில் வீடு திரும்பலாம் என்பது லேப்ரோஸ்கோப்பி அறுவை சிகிச்சையின் மிகப்பெரிய அனுகூலமாகும்! ‘ஆபரேஷன்’ என்ற சொல்லைக் கேட்டாலே ஒருவித பயமும் பதற்றமும் தொற்றிக்கொள்கிறது இல்லையா? மயக்க மருந்து, ஆபரேஷன் தியேட்டர், மாஸ்க்கும் கிளவுஸும் போட்ட டாக்டர்கள், அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் இடத்தை அறுத்து, இரத்தம் எல்லாம் வெளியேற… இப்படியெல்லாம் நீங்கள் கற்பனை செய்துகொள்ளவே தேவையில்லை! ஆம். இப்போதெல்லாம் இரத்தசேதமின்றி, வலியின்றி, கண்ணுக்கே புலப்படாத […]

Best Skin Specialists in Chennai

Best Skin Specialists in Chennai

Our experts at the Dermatology & Cosmetology department at Hande Medical Centre promise to offer quality medical, surgical and cosmetic care nurtured with empathy. Dermatology encompasses many various disorders of the skin including allergies, eczema and psoriasis, other infections and skin cancer. We provide extensive care with our best skin specialists in Chennai that is […]

How long does it take to pass a kidney stone?

How long does it take to pass a kidney stone

How long does it take to pass a kidney stone? Kidney stones are solid masses that are formed when chemicals and minerals in the urine harden into a crystal. Usually, these chemicals and minerals such as uric acid and kidney stones are always present at low levels. The excess levels get flushed out along with the […]

Physiotherapy in Chennai

Physiotherapy in Chennai

Hande Hospital is unique from all other physiotherapy practices by providing the best physiotherapy in Chennai. We have earned a reputation for providing extensive care with the help of highly trained and experienced physiotherapists, therapists, and qualified rehabilitation specialists who are specialized in manual therapy, strength training, endurance training, mobilization, ergonomic advice, balance training, fitness […]

Laparoscopic in Tamil

Laparoscopic in Tamil

ரத்தமில்லை, வலியில்லை! பித்தப் பைக்கு லேப்ரோஸ்கோப்பி சிகிச்சை!